ZASTOSOWANIE ZASADY

Zasadę tę stosuje się także we wzor­nictwie i opakowaniach licznych artykułów prze­mysłowych. Co więcej, podejmuje się wysiłki, by wprowadzić tę zasadę dysonansu w sferę celów społecznych. Interesujące jest to, że broni się jej twierdząc, iż „daje ona nabywcy to, czego pragnie”. Gdyby tego nie aprobował, nie reagowałby tak, jak reaguje. Reakcja człowieka, który upadł, po­nieważ otrzymał cios siekierą w głowę, podobnie dowodzi, że właśnie za tym tęsknił.System przemysłowy pozostaje w jeszcze jednym, bardziej zasadniczym konflikcie ze sferą estetyczną. System ten, jak to już mieliśmy wystarczającą oka­zję zauważyć, zalezy w ogromnym stopniu od orga­nizacją. Fragmenty informacji — każdy połączony z jakąś osobą — tworzą całość niemożliwą do obję­cia przez żadną z osób dostarczających poszczegól­nych informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *