WŁASNE ŹRÓDŁO ZAOPATRZENIA

W ostateczności mogą stworzyć własne źród­ła zaopatrzenia, tak jak to na szeroką skalę zrobiły sieci sklepów spożywczych, Sears, Roebuck i Mont­gomery Ward. Mogą także patronować wyłącznie jednemu dostawcy i płacić niższe ceny, a w za­mian za to zabezpieczyć mu zbyt całej masy towa­rowej i oszczędzić kosztów handlowych i reklamy. Tę metodę zastosowano dość powszechnie i wywo­łała również sporo niezadowolenia z tej racji, że pozwala detaliście wpływać na źródło zaopatrze­nia. Bardziej pospolita, ale skuteczniejsza taktyka stosowania siły przeciwważnej polega po prostu na utrzymywaniu zbywcy w stanie niepewności co do zamiarów nabywcy, bez którego tamten nie mo­że się obyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *