SPRAWOWANIE FUNKCJI

Sprawowanie tej funkcji wymagało pewne­go stopnia wykształcenia. Jak to wszakże widać na przykładzie dowolnej liczby wielkich przedsię­biorców, od Commodore Vanderbilta po Henry’ego Forda, wykształcenie ich mogło być i często było skromne. Wykształcony i piśmienny zespół robot­ników był czymś pożądanym, lecz wcale nie naj­ważniejszym. Niektóre z największych przedsię­biorstw przemysłowych w Stanach Zjednoczonych zatrudniały ongiś głównie ludzi, którzy nie umieli mówić po angielsku. Co najistotniejsze,/we wszyst­kich wcześniejszych stadiach rozwoju nie zacho­dził bliski i dający się przewidzieć związek między podażą ludzi wykształconych i rodzajem ich wy­kształcenia a tempem innowacji technicznych. Wy­nalazków dokonywano częściej w genialnym prze­błysku intuicji niż w rezultacie długotrwałego szkolenia i rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *