Ruch The Sure Start

Jedno z flagowych przedsięwzięć rządu laburzystowskiego, opiera się właśnie na programie amerykańskim. Zapewnia placówki opieki dla dzieci od urodzenia do lat trzech w biedniejszych rejonach Anglii. Niestety, z wstępnej oceny wynika, że jeśli chodzi o język, zachowanie czy ogólny rozwój, między dziećmi objętymi i nieobjętymi programem Sure Start nie ma specjalnych różnic; zanotowano natomiast, że matki dzieci z programu stały się cieplejsze wobec swoich pociech, mniej skłonne do krytyki i strofowania, częściej okazujące uczucia. Jak zwykle prawdopodobieństwo powodzenia długoterminowej akcji zależy od wysokości nakładów inwestycyjnych i fachowego przygotowania personelu. Przykładem wzorowych działań są takie placówki, jak Pen Green Centre w Northamptonshire czy Thomas Coram Centre w Londynie, których sukces w dużej mierze przypisać należy personelowi, potrafiącemu zdobywać fundusze (publiczne i prywatne) służące realizacji zamierzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *