RÓWNOWAGA INWESTYCYJNA

Równowaga społeczna wiąże się ze spożywanymi przez nas towarami i usługami. Pokrewny problem dotyczy sposobu przekazywania środków inwesty­cyjnych gospodarce. Te same siły, które obdarzają nas mnogością dóbr prywatnych i pozostawiają nędzarzami w zakresie usług publicznych, dopro­wadzają także do zwichnięcia proporcji w podzia­le nakładów inwestycyjnych między zwykłe inwe­stycje rzeczowe a coś, co możemy określić jako ludzki kapitał kraju. To zniekształcenie ma dale­kosiężne skutki, między innymi osłabia produkcję samych dóbr prywatnych;/ Sytuacja zarysuje się najwyraźniej, kiedy zbadamy tę ostatnią kwestię. Ale nie jest to jedyny bądź istotnie najważniejszy skutek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *