PRZYJEMNOŚĆ BEZ DYSKUSJI

W społeczności, w której usługi publiczne nie zdołały nadążyć za prywatnym spożyciem, rzecz ma się zgoła inaczej. Tutaj, w atmosferze prywat­nego bogactwa i niedostatku usług publicznych, dobra prywatne są wszechwładne. Szkoły nie współzawodniczą z telewizją i kinem. Wątpliwi bohaterowie ekranu, nie zaś panna Jones, stają się bożyszczami młodzieży. Szaleńcza jazda samo­chodem zastępuje spokojniejsze sporty, do których brak odpowiednich urządzeń i warunków. Komiksy, alkohol, narkotyki i noże sprężynowe stanowią, jak zauważono, część zwiększonego zalewu towa­rów, a płynąca z nich przyjemność nie podlega dys­kusji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *