KIEROWNICZA SPOŁECZNOŚĆ

W dobrze zarządzanej i dobrze kierowanej spo­łeczności, która ma zdrowy system szkolnictwa, do­bre możliwości odpoczynku i dobrą siłę policyjną — krótko mówiąc, w społeczności, w której usługi publiczne dotrzymały kroku produkcji prywatnej — siły dywersyjne działające na współczesnych mło­docianych mogą nie wyrządzić wielkiej szkody. Telewizja i dzikie obyczaje Hollywoodu i Madison Avenue muszą walczyć z dyscypliną intelektualną zaszczepioną w szkole. Społeczne, sportowe, teatral­ne i tym podobne atrakcje szkoły także roszczą sobie prawo do uwagi dziecka. One to wraz z inny­mi możliwościami rekreacyjnymi danej społecz­ności zmniejszają tendencje przestępcze. Aktom przemocy i niemoralności, zanim staną się epidemi­czne, tamę stawia skuteczny system egzekwowania prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *