PRZEZNACZENIE NA ZAOPATRZENIE

Na zaopatrzenie to przeznacza się du­że sumy pieniędzy. Pieniądze te otrzymuje się z łatwością według ustalonej procedury; prezy­dent musiałby dokonać o wiele większego wysiłku, by wydatki na cele wojskowe obniżyć o 20% niż by je zwiększyć o tę samą sumę. A już najłatwiej jest utrzymywać je na określonym poziomie lub też (jeszcze lepiej) pozwolić na umiarkowany ich wzrost z roku na rok. Na to jednak potrzebny jest obraz świata, który usprawiedliwia lub uzasadnia wydatki na cele wojskowe.System przemysłowy wspomaga utrwalenie się wiary w wizję nieuniknionego konfliktu (wraz z tym wszystkim, co się z tym łączy), który ma uzasadniać jego potrzeby. W świetle tej wiary wyścig zbrojeń i wszystkie działania z nim związa­ne wydają się normalne, naturalne i konieczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *