OPARCIE NA LUDZKICH POTRZEBACH

Produkcja bę­dzie się wtedy opierać na całym wachlarzu potrzeb ludzkich, nie na ich części. A jako taka będzie bar­dziej pewna.Wreszcie kiedy osiągnie się większą równowagę społeczną, inwestowanie w człowieka będzie bar­dziej dotrzymywało kroku inwestycjom rzeczo­wym. To, jak widzieliśmy, jest probierzem postępu technicznego, a zatem niezmiernie ważnym i przy­puszczalnie najważniejszym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Takie są paradoksy polityki gospo­darczej.Poważnie zwiększone zastosowanie podatku od sprzedaży, jak sugerowaliśmy, nie ma być oczy­wiście namiastką podatku dochodowego. Od dawna było to słodkim marzeniem konserwatystów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *