OKREŚLENIE TENDENCJI

To niewątpli­wie określa tendencję naszych czasów. Im więcej dóbr produkuje się i posiada na własność, tym więcej jest okazji do oszustw i tym więcej własności należy ochraniać. Jeśli usługi publiczne mające stać na straży prawa nie dotrzymają kroku, większa pomyślność niewątpliwie pociągnie za sobą wzrost przestępczości.Dzisiejsze Los Angeles jest niemal klasycznym studium problemu równowagi społecznej. Niesły­chanie wydajne fabryki i rafinerie nafty, olbrzymia ilość samochodów, kolosalne spożycie ładnie opa­kowanych produktów, wszystko to szło przez wiele lat w parze z brakiem miejskiego zakładu oczysz­czania miasta, wskutek czego ludzie musieli używać domowych pieców do palenia nieczystości, a przez znaczną część roku powietrze w mieście nie nada­wało się prawie do oddychania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *