OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZEŃ

Ograniczyć zanie­czyszczanie powietrza można było tylko opierając się na złożonym i wysoce rozwiniętym zestawie usług publicznych — przez lepszą znajomość przy­czyn tego stanu rzeczy, wynikającą z szerzej zakro­jonych powszechnych badań, przez powszechny na­kaz wyposażania samochodów w pochłaniacze spa­lin, przez stworzenie miejskiego zakładu oczyszcza­nia miasta i prawdopodobnie przez przyznanie czystemu powietrzu pierwszeństwa w stosunku do produkcji dóbr. Długo trzeba było na to czekać. A rezultatem była udręka miasta pozbawionego powietrza, którym dałoby się oddychać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *