NIEZALEŻNIE OD NIEBEZPIECZEŃSTW

Niezależnie od tego, jak wielkie czy małe są te niebezpieczeństwa, zmaleją one, jeśli rozszerzy się nasze spożycie — jeśli moce produkcyjne będą je­dnakowo służyły zaspokajaniu całego wachlarza ludzkich potrzeb/Skoro potrzeby publiczne nie są wykoncypowane , nie zagraża im brak pomysłów. Skoro nie sprzedaje się ich na raty, nie podlegają uszczupleniu na skutek działania jakiegokolwiek z tych czynników, które mogą zniechęcać ludzi albo uniemożliwiać im zaciąganie długu/fm więk­sza aa tero. równowaga społeczna, tym bardziej od­porna jest gospodarka na wahania prywatnego popytu jest jeszcze inna, wręcz odwrotna możliwość.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *