TEORETYCZNA KWESTIA

Pozostaje ostatnia i nieco bardziej teoretyczna kwestia, a mianowicie wspólne dziedzictwo pro­blemu równowagi społecznej w spożyciu i równo­miernych inwestycji w kapitał rzeczowy i osobo­wy. Proces obecnego fabrykowania potrzeb jest po­tencjalnym źródłem chwiejności gospodarczej. Produkcja, a co za tym idzie, zatrudnienie i bez­pieczeństwo społeczne zależą od chwiejnego z na­tury procesu tworzenia zadłużenia konsumpcyjne­go. Może on któregoś dnia się zachwiać. A zanik bodźców do współzawodnictwa czy zdolności do fabrykowania popytu mógłby spowodować spadek konsumpcji, wzrost bezrobocia i trudny problem ponownego przystosowania się do zmienionej sy­tuacji.

Witaj na mojej stronie. Portal tworzę z pasji, bardzo lubię promować idę poszerzani wiedzy, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że zainteresują Cię moje wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.