ARGUMENT NIE DO PRZYJĘCIA

Jeśli jakaś miejscowość podupada — jeśli ener­getyka, transport, zasoby surowców, gusty konsu­mentów czy przepisy podatkowe zapewniły innym rejonom czy krajom przewagę — powinno się za­chęcać ludzi do zmiany miejsca pobytu. Mobilność oznacza wydajność. Prawdą jest, że z uwagi na więzy rodzinne, więzy przyjaźni, pastora i księdza, okolicę i prostą inercję rada ta może się wydać drakońska, a nawet okrutna. Ale to jest właściwy kierunek działania. Stosunkowo do niedawna wiele chorób przemysłowych i zawodowych tłumaczono tym, że z uwagi na koszty nie dało się ich zlikwi­dować. Taki argument jest już dla mądrości obie­gowej nie do przyjęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *