ZNAMIENNA CECHA

Znamienną cechą lat bezpośrednio po drugiej wojnie światowej był atak przeciwko zamiarowi rozszerzenia i usprawnienia usług publicznych.W czasie depresji usługi takie opracowywano i udoskonalano częściowo po to, by w drobnej mie­rze zapełnić próżnię powstałą wskutek ogranicze­nia produkcji prywatnej. W latach wojny rola rzą­du wydatnie wzrosła. Później nastąpiła reakcja.Niewątpliwie w dużym stopniu uzasadniało ją pragnienie, by przywrócić prestiż prywatnej pro­dukcji, a co za tym idzie, i producentom. Na pewno niektórzy z atakujących mieli przynajmniej cichą nadzieję, że uda się przerwać milczenie na temat podatków jako środka łagodzenia nierówności, je­śli zmniejszy się podatki wszelkiego rodzaju.

Witaj na mojej stronie. Portal tworzę z pasji, bardzo lubię promować idę poszerzani wiedzy, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że zainteresują Cię moje wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.