ZA POMOCĄ POLITYKI

Państwo więc za pomocą polityki celnej mo­gło chronić przedsiębiorcę przed obcą konkuren­cją. Mogło ono również udzielać koncesji na posia­danie kolei, elektrowni lub innych przedsię­biorstw publicznej użyteczności. Dysponowało ono ziemią, prawami do wydobywania kopalin, po­siadało lasy i inne zasoby naturalne, których eks­ploatację mogło przekazywać w ręce prywatne. Mogło zwalniać od podatków lub je obniżać, jak również mogło udzielać moralnego lub zbrojnego poparcia, gdy zachodziła konieczność przywoływa­nia do porządku krnąbrnych robotników. A co waż­niejsze, tych i innych dobrodziejstw mogło udzie­lać — lub je wstrzymywać — podejmując dość prostą decyzję.Z kolei firma przedsiębiorcy była w stanie wy­korzystać bez ograniczeń swe zasoby finansowe w dążeniu do korzystnych dla siebie celów po­litycznych.

Witaj na mojej stronie. Portal tworzę z pasji, bardzo lubię promować idę poszerzani wiedzy, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że zainteresują Cię moje wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.