WYSZUKANIE POTRZEBY

Najpierw trzeba wyszukać potrzebę. Wykazanie tej potrzeby spoczywa na tych, którzy proponują wydatek. Środków nie przydziela się automatycz­nie władzom publicznym, by te mogły decydować o  najlepszym sposobie ich podziału między szkoły, drogi, policję, budownictwo komunalne i inne do­magające się realizacji cele. Taka myśl przejmuje nas lękiem. Prowadziłoby to do marnotrawstwa.Ale wraz ze wzrostem dochodu środki takie właśnie przypadają osobom prywatnym. I kiedy ktoś ze zwiększonych dochodów kupuje nowy sa­mochód, nie wymaga się od niego, żeby dowiódł potrzeby zakupu. Możemy przyjąć, że gdyby trze­ba było to uzasadniać, kupowano by o wiele mniej samochodów niż obecnie. A takiego uzasadnienia wymaga potrzeba budowania szkół.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *