WIELE POŻYTECZNYCH BADAŃ

Tak więc bardzo wiele wysoce pożytecznych badań nie może się specjalizować w dziedzinie jakiegoś pro­duktu sprzedażnego ani otrzymywać od niej sub­wencji. W sposób najbardziej oczywisty odnosi się to do tak zwanych badań podstawowych. Ale odnosi się to również do dużej części badań i wy­nalazków stosowanych. Nowoczesny transport po­wietrzny jest pasierbem lotnictwa wojskowego. Z własnych środków nigdy by nie sfinansował le­żących u jego podłoża badań i prób postępu. W jeszcze większym stopniu odnosi się to do poko­jowego zastosowania energii jądrowej. I do sateli­ty łącznościowego oraz komputera elektronowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *