WE WSPÓŁZAWODNICTWIE

We współzawodnictwie o zainteresowanie spo­łeczne szczególnie znikome szanse mają nowe pro­dukty i usługi. Ale podczas gdy najbardziej uzdol­nieni obywatele kraju badają każdy zakamarek ludzkiej psychiki, by się przekonać, czy można bę­dzie tam zaszczepić chęć posiadania jakiegoś sprze­dażnego produktu, nic podobnego nie działa na rzecz niesprzedażnych usług państwa. W istocie, podczas gdy uważamy za rzecz naturalną kulty­wowanie nowych prywatnych potrzeb, bylibyśmy mocno zgorszeni widząc, że stosuje się to do usług publicznych. Uczony, inżynier albo pracownik reklamy poświęcający czas nowemu karburatorowi, preparatowi do czyszczenia czy środkowi depilującemu, których braku ogół nie dostrzega i nie odczuje dopóty, dopóki nie zrodzi go kampania reklamowa, jest jednym z cenionych członków na­szego społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *