TRAGICZNE NASTĘPSTWA

W tym miejscu nawet najbardziej znieczuleni czytelnicy ze współczuciem pomyślą o tragicznych następstwach, jakie pociąga za sobą dla ustalonych idei zaprzeczenie brakom i akceptowanie stanu dobrobytu. Zrozumiałe stają się wręcz niewiarygod­nie wyszukane próby obrony obecnego mitu podej­mowane przez mądrość obiegową w dziedzinie eko­nomii. Burząc ten mit człowiek poczuwa się do nie­lojalności, prawie do zdrady.A jednak ucieczka z niewoli wydajności pro­dukcyjnej i niestrudzonej pracy nie jest pozbawiona szans powodzenia. Należy wszakże zbudować osta­tni pomost między światem ubóstwa a światem dobrobytu. W świecie ubóstwa bowiem zapotrze­bowanie na towary, jak zauważyliśmy przed chwi­lą, potężnie wspierała przymusowość pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *