TRADYCYJNE SFORMUŁOWANIE

Według tradycyjnego sformułowania zadowolenie, jakie społeczność osiąga z marginal­nego przyrostu środków przeznaczonych na cele publiczne, powinno się równać zadowoleniu płyną­cemu z takiego samego wzrostu prywatnego za­trudnienia. Te rzeczy są niewspółmierne, częścio­wo dlatego że w grę wchodzą różni ludzie, a czę­ściowo dlatego że popełnia się kardynalny błąd po­równując zaspokojenie potrzeb systematycznie fa­brykowanych jako część procesu organicznego z po­trzebami, których nikt nie fabrykuje.Absolutna równowaga nie jest jednak bardzo ważna, dodatkową cechę społeczeństwa dobroby­tu stanowi bowiem istnienie sporego marginesu na błędy w takich sprawach. Obecny brak równowagi jest oczywisty, jak oczywiste są siły i poglądy przyznające pierwszeństwo dobrom prywatnym w porównaniu z publicznymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *