SYSTEM PRZEMYSŁOWY A CELE POZAPRODUKCYJNE

Widzimy teraz zasadniczą topografię systemu przemysłowego. Dla większości ludzi jest to prze­rażający widok. Tylko nieliczni bagatelizują skomplikowany charakter jego możliwego oddzia­ływania społecznego; natomiast na pewno myli się co do systemu przemysłowego ten, kto próbuje wydać o nim prosty osąd.System ten wytwarza dobra i spełnia usługi w ogromnej i coraz bardziej wzrastającej ilości. W krajach przemysłowych, w szczególności w Sta­nach Zjednoczonych, jest jeszcze wielu ubogich. Tego, że nie stanowią oni głównego tematu niniej­szej pracy, nie należy traktować jako dowodu, że nie wiem o ich istnieniu czy też jestem obojętny na ich los. Ale ubodzy, jak łatwo można sprawdzić, znajdują się poza systemem przemysłowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *