STWARZANIE FAŁSZYWYCH WYOBRAŻEŃ

Fantazjowanie i stwarzanie fałszywych wyobra­żeń również odgrywają poważną rolę w stosunkach między systemem przemysłowym a państwem. Stwarzając odpowiedni obraz pozycji, możliwości, problemów czy niebezpieczeństw, których źródłem ma być państwo, system przemysłowy może za­pewnić sobie reakcję korzystną dla swych potrzeb. Jeśli jest to obraz kraju zacofanego w rozwoju technologicznym w świecie, w którym rozwój taki stanowi podstawowe kryterium powodzenia, to sy­stem przemysłowy może zapewnić sobie inwestycje w badaniach naukowych i rozwoju technologicz­nym. Jeśli jest to obraz narodu otoczonego przez wrogów, to system ten uzyska inwestycje w prze­myśle zbrojeniowym. Jeśli zaś jest to obraz pań­stwa, w którym istnieje groźba ograniczenia wol­ności, wówczas pojawi się opór wobec wszelkiego rodzaju prób regulacji życia gospodarczego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *