REGULARNE DOCHODY

Żywność, odzież i dach nad głową, z tech­nicznego punktu widzenia dające się prywatnie na­być i sprzedać, stanowiły niegdyś sprawę pilniejszą niż wszystkie usługi publiczne, wyjąwszy może za­bezpieczenie prawa i porządku. Trzeba więc było udowodnić i wytłumaczyć się z każdego kroku, w wyniku którego środki zaspokajające te proste biologiczne wymogi przekazywano państwu na po­krycie wówczas niemal nieodmiennie zbyt kosztc – wnych usług.Regularne dochody są teraz czymś zwyczajnym. Kontrolowanie szkatuły pozostaje nadal elemen­tem podziału wpływów między władzę ustawo­dawczą a wykonawczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *