PRZYGOTOWANE ODPOWIEDZI

Dobrze jest mieć przygotowane odpowiedzi na ewentualne pytania jej wyrazicieli, jak uciec od obecnego zaabsorbo­wania produkcją czy od wyścigu mającego na celu wytwarzanie większego zapotrzebowania na więk­szą ilość towarów, a potem jeszcze większego za­potrzebowania na jeszcze większą ilość towarów, albo co ma wypełnić pozornie wielką próżnię, jaką rezygnacja z tego wyścigu pozostawiłaby w naszym życiu, bądź też co ma się stać symbolami szczęścia, kiedy przestaną je symbolizować towary. Mądrość obiegowa ma na swoją obronę groźne argumenty. Nie powinno się ustępować w żadnym punkcie. Co zajmie miejsce głębokiego zaabsorbowania produk­cją?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *