PRZEMYSŁ BUDOWLANY

Nie jest prawdopodobne, by przemysł budowlany w Sta­nach Zjednoczonych ustępował znacznie pod wzglę­dem fachowości i wydajności przemysłowi budo­wlanemu w tych krajach — Skandynawii, Holan­dii i (po większej części) w Anglii — gdzie slumsy na ogół zlikwidowano i gdzie minimalne standardy czystości i wygody poważnie przewyższają nasze. Jak na to wskazują doświadczenia tych krajów i jak mogliśmy się o tym przekonać, przemysł budowlany działa dobrze tylko w połączeniu z du­żym, złożonym i kosztownym zestawem usług pu­blicznych. Do nich zalicza się kupno i uporządko­wanie terenów pod nową zabudowę; dobre sąsiedz­two i urbanistyka oraz skuteczny i odpowiednio realizowany podział na strefy; różnego rodzaju fi­nansowa i inna pomoc dla budowniczego i właś­ciciela domu; opłacane ze środków publicznych badania i usługi architektoniczne dla przemysłu, z natury nie nastawionego na samodzielność; spora liczba mieszkań budowanych bezpośrednio lub czę­ściowo ze środków publicznych dla rodzin w naj­niższej grupie dochodu.

Witaj na mojej stronie. Portal tworzę z pasji, bardzo lubię promować idę poszerzani wiedzy, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że zainteresują Cię moje wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.