POKAZUJĄCA WSKAZÓWKA

Mamy tu wskazówkę pokazującą polityczne ten­dencje nowoczesnej wielkiej korporacji. W spra­wach politycznych będzie ona przybierać postawę coraz bardziej bierną. Będzie ona unikać wszelkiej zdecydowanej identyfikacji z jakąś partią poli­tyczną — w przeciwieństwie do przedsiębiorcy, który identyfikuje się z partią republikańską. Nie będzie się wypowiadać w sprawach spornych.  W jakimś stopniu — być może — utożsamiać się będzie z poglądami każdej partii, jaka znajdzie się u władzy. Wszystko to — z punktu widzenia ochrony — oznacza zajęcie silniejszego, bardziej żywotnego i pozwalającego na większy wpływ stanowiska niż rozszerzenie bezpośredniego oddziaływania na apa­rat państwowy. W tej roli korporacja może mieć udział w istotnie ważkich decyzjach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *