Program Insert Gratyfikant nexo PRO (GNP50) Darmowy odbiór w 21 miastach! (5907616102942) Ocena produktu:

od 1599,00 PLN

oszczędzasz do 41%

 • Producent: Insert
 • Kategoria: Programy handlowo-księgowe
Oferty (2)
Opis produktu

Gratyfikant nexo PRO to system kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w drobnych i przeciętnych firmach, a także w biurach rachunkowych. Instynktowny interfejs i automatyzacja wielu czynności wyraźnie przyśpieszają pracę, a wielka elastyczność daje znaczne możliwości konfiguracji.

Gratyfikant nexo PRO zawiera wszystkie funkcje niezbędne w dziale kadr i płac – od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej i wystawiania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, poprzez proste i innowacyjne planowanie i naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS, a także wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych.

Gratyfikant nexo PRO jest rozszerzoną wersją Gratyfikanta nexo, stworzoną dla firm, które potrzebują rozciągliwego, otwartego systemu kadrowo-płacowego. Oprócz pełnej funkcjonalności typowego programu mieści mnóstwo dodatkowych rozwiązań. Pozwala m.in. Na rozbudowaną obsługę umów cywilnoprawnych (komponenty płacowe, dział, stanowisko, absencje i inne), zaawansowane definiowanie wartości elementów płacowych, tworzenie własnych raportów i wydruków, oryginalne opisywanie danych z zastosowaniem tzw. Pól własnych. Przez tzw. Punkty powiększeń i Sferę dla Gratyfikanta można dodawać indywidualne rozwiązania dopasowane do specyfiki firmy.

Najważniejsze możliwości Gratyfikanta nexo PRO:

 • strona główna programu zbierająca najważniejsze dane o bieżącym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie;
 • zaimplementowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. Po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, danych PIT-11 i o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;
 • prosty, instynktowny i jednocześnie dający mnóstwo możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców:
  - elementy płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami atrybutyzacji;
  - określanie wartości komponentów globalnie, dla działów albo poszczególnych pracowników;
  - nieskomplikowane wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń za pomocą operacji zbiorczych;
  - rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych;
  - automatyzacja naliczania wynagrodzeń – przypomnienia, rozbudowany i instynktowny kreator;
  - analizator wypłaty – szczegółowy opis obliczeń poszczególnych wartości wypłaty;
  - pokaźne możliwości konfiguracji wydruków list płac;
 • rozbudowana ewidencja osobowa z krystalicznie pogrupowanymi danymi umożliwiająca gromadzenie wszystkich danych koniecznych do wygodnej obsługi pracowników;
 • umowy o pracę i cywilnoprawne wraz z aneksami;
 • bogaty pakiet zastosowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców;
 • planowanie czasu pracy, obsługa wielu systemów rozliczania czasu pracy, dowolne okresy rozliczeniowe;
 • ewidencja czasu pracy:
  - godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne;
  - urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności;
  - ekwiwalenty za urlop;
 • akordy, prowizje i potrącenia komornicze;
 • obsługa delegacji krajowych i zagranicznych;
 • naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40);
 • generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS – współpraca z programem Płatnik;
 • bankowość elektroniczna;
 • Portal pracownika – innowacyjny kanał komunikacji z pracownikiem, który przy pomocy oglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich informacji.


dodatkowe rozwiązania przystępne w wersji PRO:

 • Sfera dla Gratyfikanta – możliwość tworzenia własnych rozwiązań;
 • tzw. Punkty powiększania – możliwość rozszerzania logiki biznesowej o własne algorytmy (np. Własne komponenty płacowe, tzw. Pluginy);
 • pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy według własnych kryteriów;
 • definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo;
 • flagi własne definiowane dla mocnych obszarów biznesowych (np. Umów o pracę);
 • asygnowane widoki w modułach;
 • definiowanie własnych ról użytkowników;
 • zwiększone możliwości umów cywilnoprawnych: prowadzenie kalendarza, ewidencja czasu pracy – godziny przepracowane, ewidencjonowanie przeróżnego typu absencji, dostęp do ewidencji naliczeń i potrąceń, dowolne składniki płacowe;
 • zwiększone możliwości komponentów definiowalnych – odwoływanie się do wartości z innych wypłat/rachunków z bieżącego miesiąca oraz wypłat/rachunków z poprzednich miesięcy;
 • wielopoziomowa struktura organizacyjna.
Ogólne
 • Strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie producenta:
  - informacja o stopniu realizacji planu wynagradzania pracowników;
  - ilość zatrudnionych pracowników w podziale na różne rodzaje umów (na czas określony, nieokreślony, próbny);
  - informacja o kończących się umowach;
  - informacja o wygasających badaniach i uprawnieniach;
  - podsumowanie wynagrodzeń w bieżącym miesiącu;
  - informacja o rozliczeniu zapisów z karty pracy (absencji, akordów, prowizji);
  - ostrzeżenie o nienaliczonych deklaracjach w bieżącym miesiącu.
 • zaimplementowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. Po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 i o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń.
 • System dedykowany do samodzielnej obsługi kadr i płac, jak i przypasowany do pracy w biurach rachunkowych.

Kadry
 • Rozbudowana ewidencja osobowa z klarownie pogrupowanymi danymi: badania lekarskie, szkolenia BHP, uprawnienia zawodowe, nagrody i kary, historia zatrudnienia, członkowie rodziny, przychody i koszty autorskie z innych źródeł.
 • Biblioteka dokumentów pracownika (obrazy dokumentów tworzonych w programie, a także import dokumentów zewnętrznych).
 • Ewidencja umów o pracę i umów cywilnoprawnych z aneksami.
 • Możliwość rozbudowy umów cywilnoprawnych o części właściwe umowom o pracę: komponenty płacowe, dział, stanowisko, ewidencja absencji i inne.
 • automatyczne obliczanie rozmiaru należnego urlopu wypoczynkowego w wyniku realizowania operacji mogących wpływać na ten wymiar – na przykład po przedłużeniu umowy w ciągu roku.
 • Bogaty pakiet zastosowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców.

Płace
 • Prosty, instynktowny i jednocześnie dający mnóstwo możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców.
 • Trzy sposoby określania wartości składników:
  - kwota;
  - definicja (możliwość budowania wyrażeń z funkcji wbudowanych w programie - np. Płaca drobna, ilość dni absencji rozmaitego rodzaju, ilość przepracowanych godzin nocnych i godzin nadliczbowych, wartość innego składnika płacowego, wartość pozostałych wynagrodzeń z zadanego okresu i dużo innych - a także własnych parametrów;
  - „komponenty programowalne" (nieograniczone możliwość do użycia poprzez doświadczonego serwisanta/programistę).
 • Trzy poziomy określania wartości elementów:
  - w słowniku składników (dla całej firmy);
  - w definicji listy płac (np. Dla działu);
  - w umowie (dla potężnego pracownika).
 • Rozbudowane możliwości cechyzacji komponentów (właściwości obliczania wartości finalnej, wpływu na podatki i składki ZUS i dużo innych).
 • Operacje zbiorcze umożliwiające łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń dla całej producenta, poszczególnych działów i jednostkowych pracowników.
 • Mechanizmy automatyzujące naliczanie wynagrodzeń: strona główna przedstawiająca stan realizacji planu wynagradzania pracowników, widget przypominający o wynagrodzeniach oczekujących na naliczenie, rozbudowany i instynktowny kreator naliczania wynagrodzeń.
 • Analizator wypłaty pokazujący w zrozumiałej formie w jaki sposób zostały obliczone poszczególne kwoty (uwzględnia także zmiany wprowadzone przez użytkownika po naliczeniu wynagrodzenia.
 • Definiowanie wydruków rodzaju lista płac (łatwe i zarazem dające duże możliwości konfiguracji).
 • Operacje kasowe i przelewy do wypłat dla pracowników, a także rozmaitych instytucji (np. Komornik, producent ubezpieczeniowa, związki zawodowe).

Karta pracy
 • sprężyste planowanie czasu pracy.
 • niemało systemów rozliczania czasu pracy.
 • Dowolne okresy rozliczeniowe.
 • Rejestrowanie faktycznego czasu pracy:
  - godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne;
  - urlopy, absencje zasiłkowe, inne nieobecności.
 • Rejestrowanie i rozliczanie ekwiwalentów za urlop.
 • Delegacje krajowe i zagraniczne.
 • Ewidencja akordów (akordy liniowe i nowoczesne).
 • Ewidencja prowizji (prowizje liniowe i progresywne).
 • Ewidencja sporadycznych naliczeń i potrąceń.

Portal pracownika
 • progresywny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może posiadać wgląd do swych danych.
 • Informacja o wynagrodzeniach.
 • Informacja o stanie przysługującego urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość zgłoszenia urlopu.

Inne
 • Wysyłanie jednostkowych albo masowych wiadomości SMS.
 • Obsługa potrąceń komorniczych.
 • Deklaracje skarbowe (naliczanie, drukowanie i przesyłka elektroniczna PIT-2, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40).
 • Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS (współpraca z programem Płatnik).
 • Bankowość elektroniczna.

przedstawiamy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Gratyfikanta nexo PRO. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Podobne produkty w kategorii Programy handlowo-księgowe