Gratyfikant nexo marki Insert Ocena produktu:

od 1099,00 PLN

oszczędzasz do 40%

 • Producent: Insert
 • Kategoria: Programy handlowo-księgowe
Oferty (3)
Opis produktu

Gratyfikant nexo to system kompleksowo wspomagający obsługę kadr i płac w niewiele znaczących i średnich firmach i w biurach rachunkowych. Intuicyjny interfejs i automatyzacja wielu czynności widocznie przyśpieszają pracę, a wielka elastyczność daje spore możliwości konfiguracji.

Gratyfikant nexo mieści wszystkie funkcje konieczne w dziale kadr i płac – od prowadzenia rozbudowanej ewidencji osobowej i wystawiania umów o pracę i umów cywilnoprawnych, przez proste i zaawansowane planowanie i naliczanie wynagrodzeń, po generowanie rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS i wystawianie różnych dokumentów kadrowo-płacowych.

Najważniejsze możliwości Gratyfikanta nexo:

 • strona główna programu zbierająca najważniejsze informacje o bieżącym stanie rozliczeń kadrowo-płacowych w firmie;
 • wbudowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. Po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń;
 • prosty, intuicyjny i jednocześnie dający sporo możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców:
  - składniki płacowe kwotowe, definiowalne, z rozbudowanymi możliwościami parametryzacji;
  - określanie wartości elementów globalnie, dla działów albo poszczególnych pracowników;
  - nietrudne wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń przy pomocy operacji zbiorczych;
  - rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, potrąceń komorniczych;
  - automatyzacja naliczania wynagrodzeń – przypomnienia, rozbudowany i instynktowny kreator;
  - analizator wypłaty – szczegółowy opis obliczeń poszczególnych wartości wypłaty;
  - obszerne możliwości konfiguracji wydruków list płac;
 • rozbudowana ewidencja osobowa z klarownie pogrupowanymi danymi umożliwiająca gromadzenie wszystkich informacji koniecznych do wygodnej obsługi pracowników;
 • umowy o pracę i cywilnoprawne wraz z aneksami;
 • bogaty komplet zaimplementowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne); możliwość tworzenia własnych wzorców;
 • planowanie czasu pracy, obsługa wielu systemów rozliczania czasu pracy, dowolne okresy rozliczeniowe;
 • ewidencja czasu pracy:
  - godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i przeciętnietygodniowe, godziny nocne;
  - urlopy, zwolnienia lekarskie, inne nieobecności;
  - ekwiwalenty za urlop;
 • akordy, prowizje i potrącenia komornicze;
 • obsługa delegacji krajowych i zagranicznych;
 • naliczanie, drukowanie i przesyłka elektroniczna deklaracji skarbowych (PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40);
 • generowanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS – współpraca z programem Płatnik;
 • bankowość elektroniczna;
 • Portal pracownika – postępowy kanał komunikacji z pracownikiem, który przy pomocy oglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swoich informacji.
Ogólne
 • Strona główna programu zbierająca najważniejsze dane o bieżącym stanie marki:
  - informacja o stopniu realizacji planu wynagradzania pracowników;
  - ilość zatrudnionych pracowników w podziale na różnorodne typy umów (na czas określony, nieokreślony, próbny);
  - informacja o kończących się umowach;
  - informacja o wygasających badaniach i uprawnieniach;
  - podsumowanie wynagrodzeń w bieżącym miesiącu;
  - informacja o rozliczeniu zapisów z karty pracy (absencji, akordów, prowizji);
  - ostrzeżenie o nienaliczonych deklaracjach w bieżącym miesiącu.
 • zastosowany mechanizm przypomnień kadrowych – np. Po rozwiązaniu umowy program przypomni o konieczności wystawienia świadectwa pracy, informacji PIT-11 oraz o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń.
 • System przeznaczony do samodzielnej obsługi kadr i płac, jak i przystosowany do pracy w biurach rachunkowych.

Kadry
 • Rozbudowana ewidencja osobowa z przezroczyście pogrupowanymi danymi: badania lekarskie, szkolenia BHP, uprawnienia zawodowe, nagrody i kary, historia zatrudnienia, członkowie rodziny, przychody i koszty autorskie z innych źródeł.
 • Biblioteka dokumentów pracownika (obrazy dokumentów wykonanych w programie oraz import dokumentów zewnętrznych).
 • Ewidencja umów o pracę i umów cywilnoprawnych z aneksami.
 • Możliwość rozbudowy umów cywilnoprawnych o części właściwe umowom o pracę: składniki płacowe, dział, stanowisko, ewidencja absencji i inne.
 • samoczynne obliczanie rozmiaru należnego urlopu wypoczynkowego w wyniku wykonywania operacji mogących wpływać na ten wymiar – na przykład po przedłużeniu umowy w ciągu roku.
 • Bogaty komplet zaimplementowanych wydruków kadrowych (umowy, aneksy, świadectwo, zaświadczenia, oświadczenia, skierowania i inne).

Płace
 • Prosty, intuicyjny i jednocześnie dający niemało możliwości system planowania i realizacji wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców.
 • Trzy sposoby określania wartości komponentów:
  - kwota;
  - definicja (możliwość budowania wyrażeń z funkcji zaimplementowanych w programie - np. Płaca niewielka, ilość dni absencji rozmaitego rodzaju, ilość przepracowanych godzin nocnych, a także godzin nadliczbowych, wartość innego składnika płacowego, wartość pozostałych wynagrodzeń z zadanego okresu i dużo innych;
  - „składniki programowalne" (nieograniczone możliwość do wykorzystania przez doświadczonego serwisanta/programistę).
 • Trzy stopnie określania wartości elementów:
  - w słowniku komponentów (dla całej marki);
  - w definicji listy płac (np. Dla działu);
  - w umowie (dla konkretnego pracownika).
 • Rozbudowane możliwości cechyzacji elementów (właściwości obliczania wartości finalnej, wpływu na podatki i składki ZUS i niemało innych).
 • Operacje zbiorcze umożliwiające łatwe wprowadzanie zmian w systemie wynagrodzeń dla całej firmy, poszczególnych działów i indywidualnych pracowników.
 • Mechanizmy automatyzujące naliczanie wynagrodzeń: strona główna prezentująca stan realizacji planu wynagradzania pracowników, widget przypominający o wynagrodzeniach oczekujących na naliczenie, rozbudowany i instynktowny kreator naliczania wynagrodzeń.
 • Analizator wypłaty przedstawiający w zrozumiałej formie w jaki sposób zostały obliczone poszczególne kwoty (uwzględnia także zmiany wprowadzone poprzez użytkownika po naliczeniu wynagrodzenia.
 • Definiowanie wydruków rodzaju lista płac (łatwe i zarazem dające obszerne możliwości konfiguracji).
 • Operacje kasowe oraz przelewy do wypłat dla pracowników, a także różnorodnych instytucji (np. Komornik, producent ubezpieczeniowa, związki zawodowe).

Karta pracy
 • sprężyste planowanie czasu pracy.
 • niemało systemów rozliczania czasu pracy.
 • Dowolne okresy rozliczeniowe.
 • Rejestrowanie faktycznego czasu pracy:
  - godziny przepracowane, nadgodziny dzienne i średniotygodniowe, godziny nocne;
  - urlopy, absencje zasiłkowe, inne nieobecności.
 • Rejestrowanie i rozliczanie ekwiwalentów za urlop.
 • Delegacje krajowe i zagraniczne.
 • Ewidencja akordów (akordy liniowe i nowoczesne).
 • Ewidencja prowizji (prowizje liniowe i innowacyjne).
 • Ewidencja sporadycznych naliczeń i potrąceń.

Portal pracownika
 • nowoczesny kanał komunikacji z pracownikiem, który za pomocą przeglądarki internetowej z dowolnego miejsca może mieć wgląd do swych danych.
 • Informacja o wynagrodzeniach.
 • Informacja o stanie przysługującego urlopu wypoczynkowego.
 • Możliwość zgłoszenia urlopu.

Inne
 • Wysyłanie jednostkowych lub masowych wiadomości SMS.
 • Obsługa potrąceń komorniczych.
 • Deklaracje skarbowe (naliczanie, drukowanie i wysyłka elektroniczna PIT-2, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-12, PIT-37, PIT-40).
 • Deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe ZUS (współpraca z programem Płatnik).
 • Bankowość elektroniczna.

prezentujemy przykładowe ekrany ilustrujące funkcjonalność Gratyfikanta nexo PRO. Ekrany w skali 1:1 można obejrzeć wybierając zamieszczone poniżej miniatury.

Podobne produkty w kategorii Programy handlowo-księgowe