• Producent: InsERT
  • Kategoria: Programy handlowo-księgowe
powiększenie ergonomiczne dla Gratyfikanta GT znoszące ograniczenie ilości aktywnych pracowników albo w przypadku biur rachunkowych brak ilości obsługiwanych podmiotów.
Gratyfikant GT jest innowacyjnym systemem kadrowo-płacowym, następcą programu Gratyfikant 3. Program polecamy osobom, które w małych i średnich firmach zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi i biurom rachunkowym.
Gratyfikant GT niemało rozbudowanych funkcji koniecznych w dziale kadr i płac. Umożliwia prowadzenie ewidencji osobowej w firmie, wystawianie różnorodnego typu umów, ewidencjonowanie wypłat i rachunków, ponadto obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ułatwia wystawianie deklaracji skarbowych (m.in.: PIT-4, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40), a także ZUS (m.in.: RCA, RZA, RSA, DRA). System przypasowany jest do obowiązujących przepisów. Gratyfikant GT współpracuje z programem Płatnik.
Gratyfikant GT wchodzi w skład systemu InsERT GT, zintegrowany pozostał z programami księgowymi tej linii – księgą przychodów i rozchodów - Rachmistrzem GT i systemem finansowo-księgowym – Rewizorem GT. Możliwe jest przeniesienie do niego informacji skatalogowanych w Gratyfikancie 3, a także mikroGratyfikancie GT, a także w systemie Płatnik.
Poniżej ukazujemy listę najważniejszych możliwości programu:
specyficzny i sprężysty model wynagrodzeń, dający niezwykle pokaźne możliwości w zakresie tworzenia, zarządzania i naliczania wynagrodzeń dla pracowników;
rozbudowana ewidencja pracowników (badania lekarskie, kursy bhp, nagrody, kary, historia zatrudnienia, podział na grupy, przypisywanie cech, zdjęcia pracownika i sporo innych);
ewidencja umów o pracę z szczególnie sprężystym mechanizmem tworzenia progresywnych systemów wynagrodzeń (mnóstwo definicji wypłat w jednej umowie, globalne lub jednostkowe komponenty płacowe);
planowanie czasu pracy pracownika w umowach o pracę (zmiany kalendarza pracy w czasie trwania umowy, określanie wyjątków), wydruki kalendarzy miesięcznych i rocznych;
ewidencja umów zleceń, o dzieło i kontraktów menedżerskich (m.in. Kwotowe koszty uzyskania przychodów); definiowanie sprężystych harmonogramów wypłacania rachunków dla umów cywilnoprawnych;
rejestracja faktycznego czasu pracy pracownika (nadgodziny, godziny nocne, godziny absencji, rozliczanie miesięczne albo okresowe, np. Co 3 miesiące);
ewidencja nieobecności w pracy (absencje chorobowe, urlopowe i sporo innych) dla umów o pracę i umów cywilnoprawnych (wybrane absencje);
rozbudowane elementy płacowe (naliczenia, potrącenia, komponenty właściwościczne, elementy definiowalne, składniki automatyczne, duże możliwości właściwościzacji);
definicje list płac i pakietów płacowych, ułatwiające i automatyzujące naliczanie comiesięcznych wynagrodzeń; rozliczanie ewidencji czasu pracy, akordów, prowizji, naliczeń, potrąceń i potrąceń komorniczych w dowolnej liście płac; rozbudowany analizator wypłat;
naliczanie i drukowanie deklaracji skarbowych (PIT-4, PIT-4R,PIT-8AR, PIT-11/8B, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-40); generowanie danych do deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS.
Funkcjonalność Gratyfikanta GT można wzbogacić, instalując specjalne komplety powiększeń: niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT. Natomiast użytkownikom, którzy wymagają nietypowych rozwiązań, dostosowanych do unikalnych potrzeb producenta, polecamy dodatek Sfera dla Gratyfikanta GT.
Gratyfikant GT przystępny jest na dodatek w specjalnej ofercie przygotowanej dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, która zezwala na zakup programu w promocyjnym zestawie.

Podobne produkty w kategorii Programy handlowo-księgowe