PDF-XChange Editor Plus

chwilowy brak towaru

  • Producent: Tracker Software
  • Kategoria: Programy graficzne i CAD

PDF-XChange Editor Plus to oprogramowanie do oglądania, edycji i tworzenia dokumentów PDF. Zezwala na prędkie tworzenie plików z PDF ze skanera, obrazów, plików txt czy rtf. Gromadzi narzędzia do edycji plików takie jak: bezpośrednią edycję (ścieżki i obrazy), import z XPS, likwidowanie i przesuwanie stron, import stron czy wstawianie pustych stron. PDF-XChange Editor Plus pozwala na podsumowywanie i eksportowanie komentarzy, konwersję do PDF spomiędzy ponad 15 formatów, wsparcie dla rozszerzonego podpisywania dokumentów,. Profile bezpieczeństwa, poprawione wtyczki oglądania PDF. Program pozwala na rozpoznawanie tekstu OCR z zeskanowanych dokumentów, sprawdzanie pisowni, obsługę zakładek czy eksport. Najważniejsze funkcje programu PDF-XChange Editor Plus:

  • Podgląd - prędki podgląd dokumentów PDF, narzędzia do pomiaru odległości, eksport pojedynczych stron lub całych dokumentów, wyodrębnianie tekstu z plików PDF, przywracanie ostatnio otwartych plików, wypełnianie i wysyłanie formularzy, szczególnie prędkie przeszukiwanie dokumentów
  • Edycja - PDF-XChange Editor Plus pełną edycję treści dokumentu, rozpoznawanie tekstu OCR z obrazów, edycja ścieżek i obrazów, łączenie plików PDF, bezpośredni import z XPS, wsparcie dla nagłówka i stopki, numerowanie stron, eliminowanie/przesuwanie stron, wstawianie pustych stron, wstawianie/import stron, podsumowywanie komentarzy, tworzenie PDF z innych formatów plików
  • Bezpieczeństwo - kontrola dostępu do pliku i zabezpieczanie hasłem szyfrowanym 40/128-bitowym RC4 i 128/256 bitowym AES, wsparcie dla podpisów cyfrowych,profile bezpieczeństwa
  • Formularze - PDF-XChange Editor Plus powiększone wsparcie dla formularzy XFA, wypełnianie i wysyłanie formularzy, XFA, samoczynne podświetlanie energicznych pól formularza
  • Notatki - dodawanie komentarzy i notatek a także pieczęci, podsumowywanie i eksportowanie komentarzy, dodawanie, edycja i eliminowanie zakładek
  • Inne - posiada pełny silnik JavaScript, wsparcie dla kompresji JPEG2000, wtyczki dla przeglądarek do prędkiego podglądu dokumentów PDF
  • Tworzenie formularzy -PDF-XChange Editor Plus ma możliwość tworzebnia i edycji formularzy PDF

PDF-XChange Editor Plus

Podobne produkty w kategorii Programy graficzne i CAD