OMAWIANE ZWIĄZKI

Jednakże omawiane tutaj związki nie ogranicza­ją się do gospodarki prywatnej. Obejmują szerokim zasięgiem całą dziedzinę usług prywatnych i publi­cznych. Wzrost produkcji samochodów stawia nowe wymagania przemysłowi stalowemu, stawia je też niewątpliwie usługom publicznym. Podobnie każdy wzrost spożycia towarów prywatnych będzie nor­malnie oznaczał, że państwo musi podjąć jakiś krok celem ułatwienia go czy ochrony. We wszyst­kich przypadkach brak tych usług wywołałby w jakimś stopniu złe skutki. Przyda się posługiwać określeniem, które będzie sugerowało właściwy związek między podażą prywatnie wytwarzanych towarów i usług a podażą towarów i usług ofero­wanych przez państwo, możemy go przeto nazwać równowagą społeczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *