OD WIELU LAT

Od wielu lat politycy, którzy kończą swój okres urzędowania i starają się o jego przedłużenie, za miarę tego, że na to zasługują, przyjęli) wzrost pomyślności ich wyborców w okresie swej kaden­cji. Jeśli wzrost ten istotnie nastąpił, a przy tym politykom nie udowodniono malwersacji, to uwa­żają, iż mają prawo zostać ponownie wybrani. Jest to sprawdzian, któremu nie mogą nie sprostać nawet najmniej znaczący politycy. Wszystkich — mądrych i głupców, pracowitych i leni — porwał za sobą strumień wzrastającej produkcji, który zazwyczaj nie zawdzięczał niczego ich wysiłkom.Wymiar estetyczny stanowi nowy i o wiele po­ważniejszy sprawdzian. Polega on na tym, że bur­mistrzów kończących swą kadencję w ratuszu, gu­bernatorów w stolicach stanów, prezydentów w Białym Domu, premierów na Downing Street nr 10 wyborcy pytać będą, czy odchodząc zostawili swe miasto, stan czy kraj piękniejszym, niż zastali. Sprawdzian ten nie będzie łatwy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *