Od trzylatków do sześciolatków

W tym wieku dziecko potrzebuje wielu okazji do poznawania świata i uczenia się, do spotkań z innymi dziećmi i do zabaw z nimi, tak więc przedszkola są bardzo ważne. Właściwa opieka przedszkolna powinna zapewniać: swobodne zajęcia i zabawy, wynikające z zainteresowań dziecka, połączone z zajęciami kierowanymi przez dorosłych, kładącymi solidne podwaliny pod naukę szkolną (liczba tych drugich z wiekiem powinna się zwiększać), dużo zabawy na świeżym powietrzu, muzyki, sztuki i „podtrzymywanego wspólnego myślenia”
około trzech godzin zajęć tego typu dziennie dla trzy- i czterolatków, do sześciu godzin dla dzieci starszych.
Podczas pozostałej części dnia dziecko potrzebuje opieki bardziej zbliżonej do rodzinnej, opisanej w części Od noworodków do trzylatków. Tu możliwości są następujące: przedszkole, w którym typowe zajęcia przedszkolne połączone są z posiłkami zbliżonymi do domowych, odpoczynkiem, swobodnymi zabawami itp., parę godzin przedszkola, a później inna opieka.
Unikaj:
placówek, w których kontakt z rodzicami jest ograniczony, częstych zmian ustalonych form opieki, kiepskich przedszkoli, zbyt formalnego podejścia do nauki, zanim dziecko ukończy sześć lat. Staraj się zapewnić dziecku równowagę między interesującymi zajęciami w przedszkolu czy klasie zerowej a formami odpoczynku zbliżonymi do domowych, przedstawionych w części Od noworodków do trzylatków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *