NAJWAŻNIEJSZY ZYSK

A najwyższy zysk może przynieść naukowiec, któ­ry dokona wyraźnego udoskonalenia procesu rafi- nacyjnego. Możliwości te nie są wyimaginowane, lecz zgoła prawdopodobne. A jednak wysoki zysk, jaki zapewnia przygotowanie naukowe i technicz­ne, nie powoduje przerzucenia funduszów z kapi­tału rzeczowego na takie inwestycje. Przepływ z budowy rafinerii na szkolenie naukowców jest mało prawdopodobny. Tutaj, w najbardziej kry­tycznym punkcie zachwalanego procesu przydzie­lania środków inwestycyjnych, tkwi podstawowy hamulec/Rzecz charakterystyczna jednak, że mało go komentowano. Nie należy on, jak taryfa czy monopol, do klasycznych przeszkód utrudniają­cych ruch kapitału.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *