NACISK ZATRUDNIENIA

Inflacja oznacza nacisk zatrudnienia na podaż siły roboczej i wzrost prywatnych dochodów z ty­tułu pensji i wynagrodzeń. Powstają więc szczegól­nie korzystne warunki do zmiany posady z pań­stwowej na prywatną. Co więcej, jedną z głów­nych zalet posady państwowej było niegdyś sto­sunkowo duże bezpieczeństwo. Nad robotnikami przemysłowymi wisiała straszna groźba bezrobocia w czasie kryzysu. Pracownicy państwowi byli sto­sunkowo pewniejsi i to warte było różnicy w po­borach. Ale wraz ze wzrostem bezpieczeństwa ekonomicznego w ogóle wartość ta zmalała. Posada prywatna zaczęła więc gwarantować dużo lepsze zabezpieczenie w razie inflacji i tylko nieco gorsze w innych ciężkich sytuacjach. Wprawdzie ludzie ofiarni mogą pozostawać na stanowiskach państwo­wych, ale bardziej obrotni odchodzą.

Witaj na mojej stronie. Portal tworzę z pasji, bardzo lubię promować idę poszerzani wiedzy, dlatego postanowiłem założyć tego bloga. Mam nadzieję, że zainteresują Cię moje wpisy. Zapraszam do czytania!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.