NACISK NA POTRZEBĘ WZROSTU

Jak już stwierdziliśmy, należy tam, gdzie jest to możliwe, rozprawiać się z mądrością obiegową na jej własnych warunkach. Mądrość obiegowa kładzie nacisk na ogromnie pilną potrzebę wzrostu produkcji dóbr. Nie od rzeczy więc będzie wyka­zać, że nawet w tym celu rozdziela się środki in­westycyjne w irracjonalny sposób — że na bada­nia można je przeznaczać tylko wówczas, gdy sta­nowią produkt uboczny roszczeń wojskowych, in­westowanie zaś w poszczególne jednostki nie mo­że w ogóle pretendować do miana sensownego za­biegu. Byłoby jednak barbarzyństwem sugero­wać, że jedynym argumentem przemawiającym za oświatą jest zwiększona produkcja dóbr.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *