NACISK NA CNOTĘ MIŁOŚCI

Kościoły od dawna kładły nacisk na cnotę miłości bliźniego, praktyczny duchowny dostrzegał jednak również potrzebę godzenia jej z podstawowymi koniecznościami życia gospodarczego. Spora doza rzeczywistej nieczułości przynosiła korzyść społecz­ną. Wiele ludzi uważało zawsze pracę za coś przy­krego. Okazywanie im współczucia mogło szkodzić produkcji. Tragedie towarzyszące migracjom w po­szukiwaniu pracy mogły być poważne, ale znacznie gorzej jest mało wydajnie produkować w niewłaś­ciwym miejscu. Nie powinno się wylewać łez nad bankrutującymi farmerami. Taka droga wiedzie do wydajniejszej produkcji rolnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *