LITURGIA SYSTEMU

Należą do nich ci, których nie wciągnął on do swej służby lub którzy nie posiadają kwalifikacji. A system przemysłowy — trzeba pamiętać o jego granicach, jakie tu określiliśmy — nie tylko usunął groźbę nędzy dla tych, których objął swym zasięgiem, ale także znacznie zmniejszył brzemię pracy ręcznej. Tylko ci, którzy nigdy nie zaznali ciężkiej i żmud­nej pracy, mogą być całkowicie obojętni wobec tego osiągnięcia.Niegdyś wyobrażano sobie, że system ekonomicz­ny dostarcza człowiekowi wyrobów, których po­
trzebował on od dawna, by móc urzeczywistniać swe pierwotne i podstawowe pragnienia. Liturgia systemu wciąż czci to źródło motywacji ekonomicz- nej. Ale jak już mogliśmy się przekonać, system ten, jeśli nawet przystosowuje się do potrzeb czło­wieka, to również — i to w coraz większym sto­pniu — przystosowuje ludzi do swych potrzeb, i musi to czynić.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *