Ewolucja źródeł wiedzy

Podstawową skarbnicą wiedzy przez dziesiątki lat była encyklopedia. Można w niej było znaleźć odpowiedzi na wiele nurtujących pytań z różnych dziedzin wiedzy. Wielotomowe encyklopedie zajmowały reprezentacyjne miejsce na półce biblioteczki niemal w każdym domu. Chociaż encyklopedia miała wiele wad, to jednak dużym ułatwieniem było posiadanie książek tego typu. Wiedza w nich zawarta była zweryfikowana przez różne autorytety. Ponadto wyjaśnienia haseł były krótkie, lecz syntetyczne, pozwalały mieć ogólny pogląd na dane zagadnienie. Odkąd podstawowym źródłem informacji i wiedzy stał się Internet, zwykło się uważać, iż jest łatwiej. Nie mnie jednak gdyby spojrzeć na tą ewolucje drogą świadomego użytkownika, łatwo dostrzec licznie wady wynikające z korzystania z sieci jako źródła wiedzy. Przede wszystkim w Internecie można umieścić wszystko. Należy być doświadczonym w tych sprawach, by umieć ocenić, czy źródło odnalezionych informacji jest wiarygodne. Ponadto to często mamy do czynienia z nadmiarem informacji, nazbyt szczegółowych lub ze zbyt płytkim do nich podejściem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *