BEZWZGLĘDNE SIŁY

Skutki tego stają się jeszcze wyraźniejsze,^ miarę jak dzięki wykształ­ceniu ludzie zaczynają dostrzegać, że się nimi kie­ruje w interesie mechanizmu, który ma im rzeko­mo służyć. W ostatecznej konsekwencji system wartości zamożnego społeczeństwa, szczególnie zaś jego zaabsorbowanie produkcją jako sprawdzia­nem osiągnięć, zostaje podważony przez wykształ­cenie, którego wymaga się od ludzi temu społe­czeństwu służących. Albo tak by być mogło. Bo tak bezwzględne siły spychały niegdyś nasze myśli w jedno koryto, że nie mamy czym się żywić w tych żyznych dolinach wyobraźni.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *